Phương Châm của Nhà Thuốc Huy Mai:
XÂY CHẤT LƯỢNG - TẠO NIỀM TIN

Lời Hứa Thương Hiệu:
ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Văn Hóa Làm Việc:
ĐÚNG THUỐC - ĐÚNG BỆNH - ĐÚNG GIÁ